learndirect Cymru/Wales

Welcome to learndirect in Wales

learndirect in Wales

Cymru

Croeso i learndirect yng Nghymru. Cewch yma wefan learndirect yn y Gymraeg, gyda newyddion, hanesion a chyngor a chymorth wedi'u paratoi'n arbennig i ddysgwyr yng Nghymru.

Find a learndirect centre in Wales

Enter your postcode or the name of the place you live in the field below.Latest news from learndirect Wales

Paratoi ar gyfer dysgu ar-lein yng nghynhadledd sgiliau fwyaf Cymru

Mae¿r sesiwn ryngweithiol hon gan learndirect wedi¿i seilio ar greu'r amgylchedd cywir ar gyfer dysgu ar-lein.

Rhieni Llwynhendy yn 'anelu at y sêr'

Mae wythnos addysg oedolion wedi cyrraedd unwaith eto, ac i ddathlu Diwrnod Dysgu¿r Teulu cafodd y ganolfan addysg oedolion gymunedol newydd yn Ysgol Bryn Teg, Llwynhendy, ei lansio¿n swyddogol gan Helen Mary Jones AC.

Llwyddiant E-ddysgu Coleg Gwent

Mae Coleg Gwent yn dathlu heddiw yn sgil eu perfformiad ardderchog yn darparu 40,000 o gyrsiau learndirect!

Success Stories

We'd love to know what you think of our website. Please tell us what you like and what we need to do better, by taking part in our survey at the end of your visit. The survey is:


Thanks for your help,
The learndirect team